สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 24520 ค่าร้อยละ
ผอม 1467 5.98
เตี้ย 1209 4.93
เริ่มอ้วน+อ้วน 2481 10.12
ผอม+เตี้ย 551 2.25
อ้วน+เตี้ย 605 2.47
ไม่มีภาวะ 18207 74.25
598 493 1012 225 247 7425 จำนวนโรงเรียน 154