สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 24515 ค่าร้อยละ
ผอม 1454 5.93
เตี้ย 1347 5.49
เริ่มอ้วน+อ้วน 2588 10.56
ผอม+เตี้ย 627 2.56
อ้วน+เตี้ย 970 3.96
ไม่มีภาวะ 17529 71.50
593 549 1056 256 396 7150 จำนวนโรงเรียน 154