สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 26847 ค่าร้อยละ
ผอม 1435 5.35
เตี้ย 959 3.57
เริ่มอ้วน+อ้วน 3037 11.31
ผอม+เตี้ย 465 1.73
อ้วน+เตี้ย 483 1.80
ไม่มีภาวะ 20468 76.24
535 357 1131 173 180 7624 จำนวนโรงเรียน 180