สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 27601 ค่าร้อยละ
ผอม 1798 6.51
เตี้ย 1498 5.43
เริ่มอ้วน+อ้วน 3255 11.79
ผอม+เตี้ย 663 2.40
อ้วน+เตี้ย 1073 3.89
ไม่มีภาวะ 19314 69.98
651 543 1179 240 389 6998 จำนวนโรงเรียน 180