สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 24392 ค่าร้อยละ
ผอม 1292 5.30
เตี้ย 985 4.04
เริ่มอ้วน+อ้วน 2843 11.66
ผอม+เตี้ย 372 1.53
อ้วน+เตี้ย 671 2.75
ไม่มีภาวะ 18229 74.73
530 404 1166 153 275 7473 จำนวนโรงเรียน 119