สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 24522 ค่าร้อยละ
ผอม 1760 7.18
เตี้ย 1509 6.15
เริ่มอ้วน+อ้วน 3159 12.88
ผอม+เตี้ย 569 2.32
อ้วน+เตี้ย 713 2.91
ไม่มีภาวะ 16812 68.56
718 615 1288 232 291 6856 จำนวนโรงเรียน 119