สพป.พังงา : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 21451 ค่าร้อยละ
ผอม 1406 6.55
เตี้ย 971 4.53
เริ่มอ้วน+อ้วน 1749 8.15
ผอม+เตี้ย 590 2.75
อ้วน+เตี้ย 781 3.64
ไม่มีภาวะ 15954 74.37
655 453 815 275 364 7437 จำนวนโรงเรียน 136