สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 14225 ค่าร้อยละ
ผอม 706 4.96
เตี้ย 355 2.50
เริ่มอ้วน+อ้วน 1526 10.73
ผอม+เตี้ย 204 1.43
อ้วน+เตี้ย 293 2.06
ไม่มีภาวะ 11141 78.32
496 250 1073 143 206 7832 จำนวนโรงเรียน 89