สพป.เพชรบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 14870 ค่าร้อยละ
ผอม 853 5.74
เตี้ย 477 3.21
เริ่มอ้วน+อ้วน 1418 9.54
ผอม+เตี้ย 298 2.00
อ้วน+เตี้ย 195 1.31
ไม่มีภาวะ 11629 78.20
574 321 954 200 131 7820 จำนวนโรงเรียน 123