สพป.สมุทรสงคราม : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 9323 ค่าร้อยละ
ผอม 492 5.28
เตี้ย 293 3.14
เริ่มอ้วน+อ้วน 902 9.67
ผอม+เตี้ย 95 1.02
อ้วน+เตี้ย 94 1.01
ไม่มีภาวะ 7447 79.88
528 314 967 102 101 7988 จำนวนโรงเรียน 68