สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 20039 ค่าร้อยละ
ผอม 1353 6.75
เตี้ย 687 3.43
เริ่มอ้วน+อ้วน 1894 9.45
ผอม+เตี้ย 409 2.04
อ้วน+เตี้ย 506 2.53
ไม่มีภาวะ 15190 75.80
675 343 945 204 253 7580 จำนวนโรงเรียน 133