สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 19819 ค่าร้อยละ
ผอม 1040 5.25
เตี้ย 616 3.11
เริ่มอ้วน+อ้วน 2160 10.90
ผอม+เตี้ย 330 1.67
อ้วน+เตี้ย 530 2.67
ไม่มีภาวะ 15143 76.41
525 311 1090 167 267 7641 จำนวนโรงเรียน 135