สพป.ราชบุรี เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 20058 ค่าร้อยละ
ผอม 911 4.54
เตี้ย 600 2.99
เริ่มอ้วน+อ้วน 1847 9.21
ผอม+เตี้ย 312 1.56
อ้วน+เตี้ย 415 2.07
ไม่มีภาวะ 15973 79.63
454 299 921 156 207 7963 จำนวนโรงเรียน 147