สพป.ราชบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 20683 ค่าร้อยละ
ผอม 1363 6.59
เตี้ย 831 4.02
เริ่มอ้วน+อ้วน 1982 9.58
ผอม+เตี้ย 470 2.27
อ้วน+เตี้ย 724 3.50
ไม่มีภาวะ 15313 74.04
659 402 958 227 350 7404 จำนวนโรงเรียน 147