สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 : PART # 30 3 2019

จำนวนนักเรียน 25374 ค่าร้อยละ
ผอม 1106 4.36
เตี้ย 810 3.19
เริ่มอ้วน+อ้วน 1638 6.46
ผอม+เตี้ย 356 1.40
อ้วน+เตี้ย 372 1.47
ไม่มีภาวะ 21092 83.12
436 319 646 140 147 8312 จำนวนโรงเรียน 147