สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 25487 ค่าร้อยละ
ผอม 1845 7.24
เตี้ย 1249 4.90
เริ่มอ้วน+อ้วน 2038 8.00
ผอม+เตี้ย 624 2.45
อ้วน+เตี้ย 621 2.44
ไม่มีภาวะ 19110 74.98
724 490 800 245 244 7498 จำนวนโรงเรียน 147