สพป.ราชบุรี เขต 1 : PART # 30 3 2020

จำนวนนักเรียน 31045 ค่าร้อยละ
ผอม 1647 5.31
เตี้ย 1063 3.42
เริ่มอ้วน+อ้วน 3190 10.28
ผอม+เตี้ย 292 0.94
อ้วน+เตี้ย 231 0.74
ไม่มีภาวะ 24622 79.31
531 342 1028 094 074 7931 จำนวนโรงเรียน 173