สพป.ราชบุรี เขต 1 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 30512 ค่าร้อยละ
ผอม 2435 7.98
เตี้ย 1559 5.11
เริ่มอ้วน+อ้วน 3495 11.45
ผอม+เตี้ย 602 1.97
อ้วน+เตี้ย 381 1.25
ไม่มีภาวะ 22040 72.23
798 511 1145 197 125 7223 จำนวนโรงเรียน 173