สพป.ราชบุรี เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 31813 ค่าร้อยละ
ผอม 2883 9.06
เตี้ย 1766 5.55
เริ่มอ้วน+อ้วน 3883 12.21
ผอม+เตี้ย 600 1.89
อ้วน+เตี้ย 1022 3.21
ไม่มีภาวะ 21659 68.08
906 555 1221 189 321 6808 จำนวนโรงเรียน 173