สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 23616 ค่าร้อยละ
ผอม 1929 8.17
เตี้ย 1139 4.82
เริ่มอ้วน+อ้วน 2526 10.70
ผอม+เตี้ย 499 2.11
อ้วน+เตี้ย 644 2.73
ไม่มีภาวะ 16879 71.47
817 482 1070 211 273 7147 จำนวนโรงเรียน 189