สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 15969 ค่าร้อยละ
ผอม 946 5.92
เตี้ย 1126 7.05
เริ่มอ้วน+อ้วน 1574 9.86
ผอม+เตี้ย 271 1.70
อ้วน+เตี้ย 230 1.44
ไม่มีภาวะ 11822 74.03
592 705 986 170 144 7403 จำนวนโรงเรียน 127