สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 12877 ค่าร้อยละ
ผอม 939 7.29
เตี้ย 581 4.51
เริ่มอ้วน+อ้วน 1245 9.67
ผอม+เตี้ย 316 2.45
อ้วน+เตี้ย 460 3.57
ไม่มีภาวะ 9336 72.50
729 451 967 245 357 7250 จำนวนโรงเรียน 131