สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 12916 ค่าร้อยละ
ผอม 944 7.31
เตี้ย 581 4.50
เริ่มอ้วน+อ้วน 1247 9.65
ผอม+เตี้ย 318 2.46
อ้วน+เตี้ย 460 3.56
ไม่มีภาวะ 9366 72.51
731 450 965 246 356 7251 จำนวนโรงเรียน 134