สพป.พิจิตร เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 14900 ค่าร้อยละ
ผอม 970 6.51
เตี้ย 536 3.60
เริ่มอ้วน+อ้วน 1268 8.51
ผอม+เตี้ย 265 1.78
อ้วน+เตี้ย 308 2.07
ไม่มีภาวะ 11553 77.54
651 360 851 178 207 7754 จำนวนโรงเรียน 123