สพป.พิจิตร เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 15000 ค่าร้อยละ
ผอม 731 4.87
เตี้ย 452 3.01
เริ่มอ้วน+อ้วน 1755 11.70
ผอม+เตี้ย 135 0.90
อ้วน+เตี้ย 120 0.80
ไม่มีภาวะ 11807 78.71
487 301 1170 090 080 7871 จำนวนโรงเรียน 133