สพป.พิจิตร เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 15670 ค่าร้อยละ
ผอม 1221 7.79
เตี้ย 673 4.29
เริ่มอ้วน+อ้วน 1636 10.44
ผอม+เตี้ย 278 1.77
อ้วน+เตี้ย 356 2.27
ไม่มีภาวะ 11506 73.43
779 429 1044 177 227 7343 จำนวนโรงเรียน 133