สพป.พิษณุโลก เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 16622 ค่าร้อยละ
ผอม 1297 7.80
เตี้ย 690 4.15
เริ่มอ้วน+อ้วน 1591 9.57
ผอม+เตี้ย 414 2.49
อ้วน+เตี้ย 329 1.98
ไม่มีภาวะ 12301 74.00
780 415 957 249 198 7400 จำนวนโรงเรียน 123