สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 28608 ค่าร้อยละ
ผอม 1603 5.60
เตี้ย 996 3.48
เริ่มอ้วน+อ้วน 3166 11.07
ผอม+เตี้ย 663 2.32
อ้วน+เตี้ย 868 3.03
ไม่มีภาวะ 21312 74.50
560 348 1107 232 303 7450 จำนวนโรงเรียน 138