สพป.อุทัยธานี เขต 1 : PART # 30 3 2020

จำนวนนักเรียน 8075 ค่าร้อยละ
ผอม 480 5.94
เตี้ย 227 2.81
เริ่มอ้วน+อ้วน 1024 12.68
ผอม+เตี้ย 58 0.72
อ้วน+เตี้ย 136 1.68
ไม่มีภาวะ 6150 76.16
594 281 1268 072 168 7616 จำนวนโรงเรียน 83