สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 12829 ค่าร้อยละ
ผอม 681 5.31
เตี้ย 669 5.21
เริ่มอ้วน+อ้วน 1019 7.94
ผอม+เตี้ย 326 2.54
อ้วน+เตี้ย 338 2.63
ไม่มีภาวะ 9796 76.36
531 521 794 254 263 7636 จำนวนโรงเรียน 132