สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 12908 ค่าร้อยละ
ผอม 813 6.30
เตี้ย 745 5.77
เริ่มอ้วน+อ้วน 1016 7.87
ผอม+เตี้ย 331 2.56
อ้วน+เตี้ย 352 2.73
ไม่มีภาวะ 9651 74.77
630 577 787 256 273 7477 จำนวนโรงเรียน 132