สพป.พะเยา เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 14088 ค่าร้อยละ
ผอม 813 5.77
เตี้ย 639 4.54
เริ่มอ้วน+อ้วน 1175 8.34
ผอม+เตี้ย 312 2.21
อ้วน+เตี้ย 302 2.14
ไม่มีภาวะ 10847 76.99
577 454 834 221 214 7699 จำนวนโรงเรียน 125