สพป.พะเยา เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 8428 ค่าร้อยละ
ผอม 428 5.08
เตี้ย 383 4.54
เริ่มอ้วน+อ้วน 944 11.20
ผอม+เตี้ย 163 1.93
อ้วน+เตี้ย 192 2.28
ไม่มีภาวะ 6318 74.96
508 454 1120 193 228 7496 จำนวนโรงเรียน 83