สพป.น่าน เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 15843 ค่าร้อยละ
ผอม 918 5.79
เตี้ย 1037 6.55
เริ่มอ้วน+อ้วน 1131 7.14
ผอม+เตี้ย 264 1.67
อ้วน+เตี้ย 325 2.05
ไม่มีภาวะ 12168 76.80
579 655 714 167 205 7680 จำนวนโรงเรียน 145