สพป.น่าน เขต 2 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 15812 ค่าร้อยละ
ผอม 1208 7.64
เตี้ย 1091 6.90
เริ่มอ้วน+อ้วน 1028 6.50
ผอม+เตี้ย 358 2.26
อ้วน+เตี้ย 297 1.88
ไม่มีภาวะ 11830 74.82
764 690 650 226 188 7482 จำนวนโรงเรียน 145