สพป.น่าน เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 15853 ค่าร้อยละ
ผอม 914 5.77
เตี้ย 1121 7.07
เริ่มอ้วน+อ้วน 1049 6.62
ผอม+เตี้ย 406 2.56
อ้วน+เตี้ย 440 2.78
ไม่มีภาวะ 11923 75.21
577 707 662 256 278 7521 จำนวนโรงเรียน 145