สพป.น่าน เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 16022 ค่าร้อยละ
ผอม 1211 7.56
เตี้ย 953 5.95
เริ่มอ้วน+อ้วน 1248 7.79
ผอม+เตี้ย 396 2.47
อ้วน+เตี้ย 398 2.48
ไม่มีภาวะ 11816 73.75
756 595 779 247 248 7375 จำนวนโรงเรียน 176