สพป.แพร่ เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 8730 ค่าร้อยละ
ผอม 727 8.33
เตี้ย 332 3.80
เริ่มอ้วน+อ้วน 864 9.90
ผอม+เตี้ย 190 2.18
อ้วน+เตี้ย 195 2.23
ไม่มีภาวะ 6422 73.56
833 380 990 218 223 7356 จำนวนโรงเรียน 122