สพป.จันทบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 19917 ค่าร้อยละ
ผอม 1564 7.85
เตี้ย 1486 7.46
เริ่มอ้วน+อ้วน 1909 9.58
ผอม+เตี้ย 702 3.52
อ้วน+เตี้ย 714 3.58
ไม่มีภาวะ 13542 67.99
785 746 958 352 358 6799 จำนวนโรงเรียน 106