สพป.แพร่ เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 10263 ค่าร้อยละ
ผอม 534 5.20
เตี้ย 301 2.93
เริ่มอ้วน+อ้วน 1106 10.78
ผอม+เตี้ย 250 2.44
อ้วน+เตี้ย 497 4.84
ไม่มีภาวะ 7575 73.81
520 293 1078 244 484 7381 จำนวนโรงเรียน 115