สพป.แพร่ เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 10678 ค่าร้อยละ
ผอม 662 6.20
เตี้ย 443 4.15
เริ่มอ้วน+อ้วน 1262 11.82
ผอม+เตี้ย 1621 15.18
อ้วน+เตี้ย 526 4.93
ไม่มีภาวะ 6164 57.73
620 415 1182 1518 493 5773 จำนวนโรงเรียน 114