สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : PART # 30 9 2020

จำนวนนักเรียน 13605 ค่าร้อยละ
ผอม 783 5.76
เตี้ย 389 2.86
เริ่มอ้วน+อ้วน 1658 12.19
ผอม+เตี้ย 159 1.17
อ้วน+เตี้ย 241 1.77
ไม่มีภาวะ 10375 76.26
576 286 1219 117 177 7626 จำนวนโรงเรียน 118