สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 16741 ค่าร้อยละ
ผอม 1147 6.85
เตี้ย 748 4.47
เริ่มอ้วน+อ้วน 1651 9.86
ผอม+เตี้ย 556 3.32
อ้วน+เตี้ย 715 4.27
ไม่มีภาวะ 11924 71.23
685 447 986 332 427 7123 จำนวนโรงเรียน 143