สพป.ลำปาง เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 10902 ค่าร้อยละ
ผอม 892 8.18
เตี้ย 520 4.77
เริ่มอ้วน+อ้วน 1158 10.62
ผอม+เตี้ย 233 2.14
อ้วน+เตี้ย 379 3.48
ไม่มีภาวะ 7720 70.81
818 477 1062 214 348 7081 จำนวนโรงเรียน 106