สพป.ลำปาง เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 15616 ค่าร้อยละ
ผอม 1073 6.87
เตี้ย 852 5.46
เริ่มอ้วน+อ้วน 1575 10.09
ผอม+เตี้ย 542 3.47
อ้วน+เตี้ย 732 4.69
ไม่มีภาวะ 10842 69.43
687 546 1009 347 469 6943 จำนวนโรงเรียน 94