สพป.ลำพูน เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 10455 ค่าร้อยละ
ผอม 444 4.25
เตี้ย 344 3.29
เริ่มอ้วน+อ้วน 1265 12.10
ผอม+เตี้ย 202 1.93
อ้วน+เตี้ย 210 2.01
ไม่มีภาวะ 7990 76.42
425 329 1210 193 201 7642 จำนวนโรงเรียน 94