สพป.มุกดาหาร : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 28883 ค่าร้อยละ
ผอม 2711 9.39
เตี้ย 2077 7.19
เริ่มอ้วน+อ้วน 2107 7.29
ผอม+เตี้ย 911 3.15
อ้วน+เตี้ย 913 3.16
ไม่มีภาวะ 20164 69.81
939 719 729 315 316 6981 จำนวนโรงเรียน 244