สพป.จันทบุรี เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 16760 ค่าร้อยละ
ผอม 962 5.74
เตี้ย 495 2.95
เริ่มอ้วน+อ้วน 1663 9.92
ผอม+เตี้ย 218 1.30
อ้วน+เตี้ย 124 0.74
ไม่มีภาวะ 13298 79.34
574 295 992 130 074 7934 จำนวนโรงเรียน 82