สพป.จันทบุรี เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 16908 ค่าร้อยละ
ผอม 1079 6.38
เตี้ย 611 3.61
เริ่มอ้วน+อ้วน 1427 8.44
ผอม+เตี้ย 440 2.60
อ้วน+เตี้ย 357 2.11
ไม่มีภาวะ 12994 76.85
638 361 844 260 211 7685 จำนวนโรงเรียน 82