สพป.นครพนม เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 31381 ค่าร้อยละ
ผอม 3150 10.04
เตี้ย 2266 7.22
เริ่มอ้วน+อ้วน 2358 7.51
ผอม+เตี้ย 1042 3.32
อ้วน+เตี้ย 1003 3.20
ไม่มีภาวะ 21562 68.71
1004 722 751 332 320 6871 จำนวนโรงเรียน 244