สพป.สกลนคร เขต 3 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 27339 ค่าร้อยละ
ผอม 1915 7.00
เตี้ย 1111 4.06
เริ่มอ้วน+อ้วน 1990 7.28
ผอม+เตี้ย 666 2.44
อ้วน+เตี้ย 634 2.32
ไม่มีภาวะ 21023 76.90
700 406 728 244 232 7690 จำนวนโรงเรียน 182